Administracja CRM Salesforce

Każdy zaawansowany system informatyczny - a CRM nie jest tutaj wyjątkiem - wymaga stałego wsparcia ze strony odpowiednio przygotowanych specjalistów, którzy będą w stanie zapewnić jego płynne działanie. Dysponujący ekspercką wiedzą administrator Salesforce wykonuje całą gamę zadań, które istotnie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa, wydajności oraz funkcjonalności systemu. Prace te podzielić można na kilka kategorii, uwzględniając częstotliwość ich wykonywania:

Zadania realizowane na bieżąco

Zadania realizowane na bieżąco

Większość zadań administracyjnych wykonywanych w czasie rzeczywistym wiąże się z potrzebami użytkowników, wymagającymi natychmiastowej reakcji – tak, aby oszczędzić firmie przestojów. Są to m.in.:

 • rozwiązywanie problemów z kampaniami mailingowymi,
 • odblokowywanie kont użytkowników i resetowanie haseł,
 • pomoc w opracowywaniu ulepszeń w raportach,
 • udoskonalanie reguł dotyczących uprawnień dostępu – tak, aby odpowiedni członkowie zespołu mogli przeglądać i operować właściwymi rekordami,
 • naprawa danych, które uległy uszkodzeniu.

Rolą administratora w takich przypadkach jest szybkie przejęcie zadań związanych z techniczną stroną pracy z systemem, aby operatorzy mogli skupić się na swoich podstawowych obowiązkach.

Zadanie realizowane cyklicznie z dużą częstotliwością

Zadanie realizowane cyklicznie z dużą częstotliwością

Wcześniejszą grupę stanowiło głównie usuwanie problemów i wprowadzanie niewielkich usprawnień na prośbę użytkowników, istnieją jednak zadania, które przeprowadza się w sposób zaplanowany. Wiążą się one przede wszystkim z konserwacją, czyli rutynowym sprawdzaniem poprawności działania oraz zabiegami mającymi na celu utrzymanie bezpieczeństwa i płynności funkcjonowania systemu.

Do typowych zadań związanych z konserwacją, jakie wykonuje administrator Salesforce, należą:

 • back-up danych (z częstotliwością zależną od wybranego RPO i RTO),
 • uruchomienie narzędzi do deduplikacji, aby utrzymać optymalną jakość danych,
 • sprawdzenie dzienników błędów,
 • kontrola historii logowania w celu znalezienia ewentualnych blokad użytkowników i powtarzających się błędów logowania,
 • dezaktywacja wszystkich użytkowników, którzy opuścili firmę lub przenoszą się na stanowisko, które nie wymaga dostępu do Salesforce,
 • zmiana przypisania ról i profili, odzwierciedlająca ewentualne zmiany w organizacji i nowe obowiązki zawodowe użytkowników,
 • import leadów i kontaktów z systemów zewnętrznych,
 • sprawdzenie aktualności cenników.

Powyższe zadania zwykle wykonuje się z cyklu tygodniowym – taka rutynowość działań pozwala wychwytywać ewentualne błędy w funkcjonowaniu systemu i przeciwdziałać im zanim któryś z nich doprowadzi do sytuacji krytycznej.

Zadania realizowane ze średnią częstotliwością

Zadania realizowane ze średnią częstotliwością

Część zabiegów konserwacyjnych przeprowadza się zwykle z nieco mniejszą częstotliwością, np. raz w miesiącu (wynika to m.in. z ich czasochłonności). Do tego typu zadań należą np.:

 • zapoznanie się z informacjami o nadchodzących ważnych aktualizacjach, które zostaną automatycznie zainstalowane w systemie,
 • generowanie raportów o wykorzystaniu pól i usuwanie pól, które nie są używane,
 • tworzenie kopii zapasowych metadanych przed odświeżeniem środowisk testowych,
 • odświeżanie środowisk testowych w celu zaktualizowania metadanych pochodzących z głównej instancji systemu,
 • archiwizowanie dzienników błędów i kopii zapasowych systemu,
 • testowe uruchomienie pełnej kopii zapasowej systemu,
 • pobranie ustawień niestandardowych (przy użyciu narzędzia do ekstrakcji danych) i porównanie ich z danymi z poprzednich miesięcy.

Układając odpowiednio harmonogram przeprowadzanych prac, administrator Salesforce jest w stanie prowadzić skuteczną profilaktykę, zabezpieczającą zarówno płynność funkcjonowania systemu, jak i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

Zadania realizowane z mniejszą częstotliwością

Zadania realizowane z mniejszą częstotliwością

Oprócz niezbędnych prac konserwatorskich, należy także cyklicznie wykonywać zabiegi związane z optymalizacją konfiguracji, prowadzące do podniesienia wydajności i poprawienia doświadczenia użytkownika. Należą do nich m.in.:

 • uruchamianie raportów, aby zidentyfikować i ukryć te, które nie były używane w ciągu ostatnich kilku miesięcy,
 • przeglądanie ról według profilów, aby zidentyfikować role, w których nie ma aktywnych użytkowników,
 • przeglądanie informacji o aktualizacjach wtyczek do powiązanych aplikacji innych firm, w celu określenia czy należy wprowadzić jakiekolwiek zmiany w konfiguracji,
 • archiwizowanie bądź usuwanie dokumentów, wiadomości e-mail i zadań, aby zmniejszyć opłaty za przechowywanie w systemie,
 • wprowadzanie aktualizacji i usprawnień oraz przeprowadzanie ewentualnych szkoleń uzupełniających dla użytkowników.

Korzyści z profesjonalnego utrzymania i administracji Saleforce

Optymalizacja powdrożeniowa

Prawidłowe wdrożenie Salesforce w firmie może być trudne i czasochłonne. Profesjonalny Partner Salesforce jest w stanie sprawić, że proces ten będzie przebiegał płynniej, a także zająć się wszelkimi możliwymi problemami, które mogą się pojawić już po wdrożeniu.

Szkolenie użytkowników

Partner Salesforce będzie w stanie zaoferować użytkownikom szkolenia dotyczące korzystania z oprogramowania – tak, aby byli oni optymalnie zaznajomieni z możliwościami i obsługą systemu, i mogli z niego korzystać naprawdę efektywnie. Administrator będzie mógł również pomóc zarządzać użytkownikami i naprawiać wszelkie błędy, które mogą pojawić się podczas korzystania z platformy.

Wsparcie dla operacji na danych

Partnerzy Salesforce mogą pomóc w rolach administracyjnych, takich jak operowanie na danych, aby zapewnić użytkownikom lepsze rezultaty i umożliwić im pełne wykorzystanie tego, co platforma ma do zaoferowania.

Rozwiązywanie problemów

Dedykowany zewnętrzny administrator Salesforce może pomóc użytkownikowi w rozwiązywaniu problemów napotykanych w codziennej pracy. Partner może np. przejrzeć kod i naprawić wszelkie występujące błędy, aby poprawić wydajność oprogramowania.

Ekonomiczność

Powierzenie zadań administracyjnych zewnętrznemu podmiotowi w modelu outsourcingu jest zwykle bardziej korzystne finansowo niż realizacja tych samych zadań z pomocą administratora zatrudnionego na etacie.

Wsparcie dostosowane do indywidulanych potrzeb użytkownika

System Salesforce to zaawansowana platforma, oferująca użytkownikom ogrom możliwości i daleko idące opcje konfiguracji. Aby móc w pełni wykorzystać te możliwości, warto mieć profesjonalne wsparcie ze strony wysoko wykwalifikowanych ekspertów, którzy będą w stanie pomóc firmie w realizacji przyjętych celów biznesowych i dostosować środowisko do jej realnych potrzeb.