Wdrożenie Salesforce

Pomyślne wdrożenie systemu CRM Salesforce w firmie jest zadaniem, które wymaga doświadczenia oraz dogłębnej, eksperckiej wiedzy, dotyczącej możliwości narzędzia i jego konfiguracji. Dla zapewnienia sprawnego przebiegu tego procesu, prowadzimy go zawsze według wcześniej opracowanego planu. W większości przypadków wdrożenie takie składa się z następujących etapów:

Konsultacje przedwdrożeniowe

Konsultacje przedwdrożeniowe

Pierwszy etap implementacji systemu Salesforce w firmie klienta to rozpoznanie potrzeb, które wynikają z profilu jego przedsiębiorstwa, struktury organizacyjnej podmiotu oraz jego miejsca na rynku. Analizujemy dotychczasowe procesy biznesowe i wskazujemy które z nich należałoby usprawnić – w typowych przypadkach są to przede wszystkim procesy związane ze sprzedażą (dotyczące handlowców) oraz planowaniem (dotyczące kadry zarządzającej). W kolejnym kroku określamy w jaki konkretnie sposób narzędzie Salesforce może wesprzeć wykonywanie tych czynności przy wykorzystaniu jego wbudowanych funkcjonalności oraz możliwości integracji i rozbudowy. Na podstawie wniosków z przeprowadzonych konsultacji oraz analiz planujemy przebieg wdrożenia – tak, aby spełniając oczekiwania klienta, mieściło się ono zarazem w uzgodnionym budżecie oraz harmonogramie czasowym.

Konfiguracja Salesforce

Konfiguracja Salesforce

Określiwszy konkretne cele biznesowe, jakie chcemy wesprzeć dzięki zaimplementowaniu Salesforce, modyfikujemy domyślne ustawienia funkcji w systemie, tworząc w ten sposób środowisko, które ściśle odpowiada potrzebom danego użytkownika. Możliwość takiego konfigurowania to integralna cecha Salesforce – wymaga ona jednak doskonałej znajomości całego systemu oraz biegłości w jego obsłudze administratorskiej. W bardziej wymagających przypadkach, kiedy potrzebne są funkcjonalności wykraczające poza zakres standardowych opcji, tworzymy na indywidualne zamówienie dodatkowe rozszerzenia.

Integracja z innymi systemami

Integracja z innymi systemami

Większość współczesnych firm wykorzystuje wiele różnych narzędzi informatycznych, wspierających ich działanie: systemy ERP, systemy obiegu dokumentów, platformy e-commerce, platformy komunikacyjne itd. Naszą rolą jest zintegrowanie tych wszystkich aplikacji z Salesforce, tak aby wspólnie tworzyły one jedno spójne środowisko, umożliwiające sprawny przepływ potrzebnych informacji.

Migracja danych ze starego systemu CRM

Migracja danych ze starego systemu CRM

Przedsiębiorcy, którzy decydują się na wdrożenie Salesforce, często korzystają już z jakiegoś mniej zaawansowanego systemu CRM. Wyzwanie w takiej sytuacji polega nie tylko na zainstalowaniu i konfiguracji nowej platformy, ale także na pomyślnym przeniesieniu wszelkich danych historycznych, zgromadzonych przez dotychczasowe narzędzie, do Salesforce. Co więcej, taka migracja musi zostać przeprowadzana w sposób, który nie zakłóca bieżącej działalności firmy.

Szkolenie użytkowników

Szkolenie użytkowników

Nawet w pełni poprawnie zainstalowany, skonfigurowany i zintegrowany system CRM nie gwarantuje jeszcze bezproblemowej pracy – konieczne jest także skuteczne przeszkolenie pracowników, którzy będą korzystać z niego, wykonując codzienne obowiązki. Uczymy nie tylko podstaw obsługi, ale także najlepszych praktyk, które pomogą podnieść produktywność i do maksimum wykorzystać nowe narzędzie.

Rozruch systemu / start produkcyjny

Rozruch systemu / start produkcyjny

Wszelkie prace, związane z wdrożeniem systemu Salesforce, wykonywane są w środowisku deweloperskim. Po weryfikacji zgodności wykonanej konfiguracji z założeniami dokumentu analizy przedwdrożeniowej, udostępniamy narzędzie do przetestowania osobom wyznaczonym przez nabywcę. Jeśli próba odbędzie się pomyślnie i klient zaaprobuje projekt, przenosimy całość do środowiska produkcyjnego i udostępniamy ją pracownikom klienta.

Wsparcie powdrożeniowe

Wsparcie powdrożeniowe

Zdarza się, że nabywca systemu, zapoznawszy się już po wdrożeniu z jego możliwościami, modyfikuje swoje wcześniejsze oczekiwania bądź dostrzega problemy, których wcześniej nie przewidział. W takiej sytuacji niezbędne jest dostrojenie systemu, by w pełni odpowiadał realnym potrzebom użytkownika. Oferujemy swoje usługi w zakresie zarówno krótkoterminowego wsparcia powdrożeniowego, jak i długofalowej opieki administracyjnej nad zaimplementowanym systemem.

Elastyczność w podejściu do projektu wdrożenia

Elastyczność w podejściu do projektu wdrożenia

Dostawę i wdrożenie Salesforce możemy zrealizować bądź jednorazowo, bądź w zaplanowanych etapach. Oznacza to, że możemy np. na początek dostarczyć system z podstawowym zestawem funkcji, a później – w uzgodnionym terminie – rozszerzyć go o dodatkowe możliwości. W przypadku dużych projektów jest to rozwiązanie, pozwalające na płynną rozbudowę, która odpowiadać będzie na sukcesywnie wzrastające potrzeby użytkownika.

Korzyści z wdrożenia Salesforce

Wdrożenie Salesforce w firmie przynosi całą gamę korzyści, zarówno o charakterze ilościowym, jak i jakościowym:

Spójne, płynne, zautomatyzowane procesy biznesowe

Wiele procesów, związanych z obsługą klienta, można przy pomocy Salesforce w dużej mierze zautomatyzować. Wyliczyć tu można m.in. zarządzanie bazą potencjalnych klientów, udzielanie upustów cenowych czy określanie priorytetów zadań. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje znacznie większą wydajność swojego zespołu sprzedażowego oraz łatwość w zarządzaniu, zaś klienci – bardziej sprawną obsługę, co z kolei wpływa dodatnio na ich lojalność wobec danej firmy.

Wygoda obsługi

Poprawnie wdrożony i skonfigurowany system Salesforce jest narzędziem niezwykle intuicyjnym, którego obsługa sama w sobie nie absorbuje uwagi operatorów. Pracownicy działu sprzedaży mogą się zatem skupić na osiąganiu swoich celów biznesowych, bez potrzeby zmagania się z interfejsem aplikacji, który w przypadku Salesforce jest niezwykle intuicyjny.

Automatyzacja komunikacji z klientem

Zautomatyzowane narzędzia oferowane przez Salesforce, pozwalają na szybką interakcję z klientem – nawet jeśli Twoi pracownicy wykonują właśnie inne zadania. Dostępne w platformie boty Einstein są w stanie przywitać się z klientem oraz udzielać odpowiedzi na często zadawane pytania. Przykładowo, jeśli klient zapyta o status dostawy swojego zamówienia, bot może samodzielnie pobrać niezbędne informacje oraz podzielić się nimi korzystając z wybranego kanału komunikacji, nie absorbując przy tym pracownika.

Jeśli jednak w dowolnym momencie czatu klient zechce porozmawiać z kimś z personelu na żywo lub Einstein nie będzie mógł poradzić sobie ze złożonością zadania, bot może przenieść rozmowę do następnego dostępnego pracownika obsługi klienta.

Analiza działań klientów

Za pomocą chmury sprzedaży Salesforce możesz łatwo uzyskać dostęp do danych klienta, takich jak historia jego działań, dane kontaktowe itp. Dzięki temu możesz zyskać pełny wgląd w to, co robią klienci i odpowiednio ich angażować. Możesz również użyć tej funkcji do monitorowania treści, które klienci udostępniają na swoich stronach społecznościowych – poznając w ten sposób ich spostrzeżenia i problemy dotyczące Twojego produktu. Takie działanie pozwoli Ci lepiej zrozumieć co Twoim klientom w oferowanym przez Ciebie produkcie odpowiada, a co nie.

Możesz także monitorować działania i zachowania potencjalnych leadów, gdy w rozmowie online padają jakieś pytania o Twoją markę – dzięki temu możesz osoby pytające zmienić łatwo w swoich klientów.

Lepsze zrozumienie Twojego biznesu

Salesforce umożliwia wgląd w dane, by sprawdzić jakie interakcje prowadzą klienci z Twoją firmą. Uzyskując wgląd w profile swoich klientów, możesz zrozumieć które sfery Twojej działalności należy ulepszyć, a które produkty i usługi należy zmienić.

Marketing Cloud pomaga analizować zachowania klientów, wykrywać aktualne trendy i poznawać zmiany w ich zaangażowaniu.

Sprawna segmentacja bazy odbiorców

Korzystając z narzędzia Salesforce Audience Builder możesz wyświetlać, organizować, dzielić, a nawet dodawać niestandardowe tagi do swoich kontaktów – robiąc to wszystko na jednej stronie. Możesz wykorzystać wszystkie informacje, które znajdziesz w różnych funkcjach Salesforce, aby wysyłać spersonalizowane wiadomości do swoich klientów na podstawie ich historii przeglądania i poprzednich zakupów.

Synchronizacja danych z różnych aplikacji

Salesforce zdejmuje ciężar otwierania różnych programów, umieszczając wszystko w jednym spójnym środowisku. Jeśli Twoja firma korzysta z innych aplikacji, takich jak programy do mailingu czy aplikacje Google, możesz uwzględnić dane z tych platform w Salesforce. Dzięki aplikacji mobilnej uzyskujesz wgląd w wybrane przez Ciebie dane pochodzące z różnych źródeł.

Ta elastyczność przekłada się na większą wygodę i szybkość pracy, zarówno dla Ciebie, jak i – pośrednio – dla Twoich klientów.

Możliwość korzystania z funkcji wielokanałowej

Przełączanie się pomiędzy różnymi kontami może być bardzo uciążliwe. Funkcja Salesforce Omnichannel pomaga odpowiednio i terminowo reagować na potrzeby klientów. Funkcja ta automatycznie przypisuje zadania i sprawy do dostępnego aktualnie pracownika Twojego zespołu.

Różne rozmowy z różnych kanałów są następnie przekazywane bezpośrednio do właściwych osób, które mogą łączyć się z klientami za pośrednictwem połączeń, mediów społecznościowych, czatu i poczty.

Zwiększanie lojalności klientów wobec Twojej marki

Jedną z najważniejszych zalet Salesforce jest możliwość utrzymywania kontaktu z klientami. Znalezienie nowych odbiorców jest zwykle trudniejsze i bardziej kosztowne niż utrzymanie dotychczasowych, dlatego posiadanie bazy lojalnych, zadowolonych klientów jest bardziej opłacalne dla Twojej firmy. Warto pozostać z nimi w kontakcie, nawet po sfinalizowaniu przez nich transakcji – tak, aby w przyszłości byli skłonni do ponownego zakupu.

Dzięki Salesforce możesz wysyłać im spersonalizowane wiadomości, związane z ich zainteresowaniami, co sprawi, że poczują się docenieni.

Wsparcie dla tworzenia aplikacji mobilnych

Należy liczyć się z tym, że duża część, a może nawet większość Twoich klientów chętniej i częściej używa smartfona niż komputera. Posiadanie aplikacji mobilnej może być dla Twojej firmy niezwykle ważne. Aplikacja mobilna pomoże poprawić ekspozycję marki i wygenerować większą sprzedaż.

Dzięki Salesforce App Cloud możesz łatwo tworzyć i dostosowywać aplikacje mobilne dla swojej firmy i od razu uruchamiać je na dowolnym urządzeniu.