Konsultacje przedwdrożeniowe

Salesforce to system bardzo elastyczny, oferujący wiele możliwości konfiguracji dla wsparcia procesów biznesowych w różnych obszarach działania firmy. Warto zatem już na wstępie – zanim jeszcze przystąpi się do rzeczywistego wdrożenia – przeanalizować jakie są faktyczne potrzeby danej organizacji. Jakie cele biznesowe ma realizować CRM? Jaki jest obecny i jaki jest planowany model pracy z klientami? Jakie narzędzia i procesy trzeba zintegrować dla maksymalizacji końcowych rezultatów? Jakie dane będą przetwarzane i jaki ma być ich przepływ?

Rozpoznanie i wymiana idei

Rozpoznanie i wymiana idei

Zanim zaproponujemy naszemu klientowi konkretny scenariusz wdrożenia, przeprowadzamy gruntowne rozpoznanie i prowadzimy szczegółowe konsultacje. Wysłuchujemy jakie są oczekiwania i jakie pomysły, wspólnie analizujemy możliwe warianty, wskazując ich mocne i słabe strony. Doradzamy zarówno w kwestii wyboru konfiguracji startowej, jak i w sprawie ewentualnej przyszłej rozbudowy. Wszystko po to, by finalnie zaproponować optymalnie dobraną konfigurację i plan jej wdrożenia, pasujące do konkretnej firmy, jej indywidualnych potrzeb, możliwości i wizji rozwoju.

Zaplanowanie migracji i konsolidacji danych

Zaplanowanie migracji i konsolidacji danych

Salesforce jest rozwiązaniem, które z definicji stanowi pojedyncze źródło informacji o klientach firmy, w której jest wdrażany, dlatego na etapie konsultacji przedwdrożenowych analizujemy również kwestię migracji danych zaewidencjonowanych przez dotychczas używane aplikacje. Sprawdzamy również możliwość konsolidacji danych, jeśli różne ich zbiory pochodzić będą z osobnych, niezintegrowanych ze sobą systemów.

Przygotowanie na każdy scenariusz

Przygotowanie na każdy scenariusz

Nasze usługi doradcze oferujemy nie tylko firmom, które dopiero planują zakup i wdrożenie Salesforce, ale także podmiotom, które użytkują już ten system, ale chciałyby go rozbudować, wprowadzając rozszerzenia funkcjonalne lub integrując z nowymi serwisami.

Konsultacje przedwdrożeniowe to etap niezwykle ważny, niezależnie od tego czy projekt realizowany jest w metodyce zwinnej (wówczas konsultacje odbywają się także w ramach sprintów), czy według tradycyjnej metody, która umożliwia ujęcie pełnego zakresu oraz wycen prac już na starcie. Niezależnie od podejścia wszystkie ustalenia są spisywane, stając się zbiorem wytycznych dotyczących wdrożenia i ograniczając skutecznie ryzyko jego niepowodzenia.